Podwójny przelew dla emerytów i rencistów! Oto termin, w którym otrzymają pieniądze

Wideo. Rodzinny kapitał opiekuńczy

13 emerytura. Kiedy wypłaty

Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiada, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kwietniu rozpocznie wypłaty tzw. trzynastek. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą lub rentą.

– Nie trzeba składać żadnych wniosków o przyznanie trzynastki. „Trzynastka” przysługuje wszystkim, którzy na 31 marca będą mieć przyznane prawo do wypłaty emerytury lub renty albo innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS – mówi Krystyna Michałek.

Przypomnijmy, że od 1 marca 2023 roku emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji. Trzynastki będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2023 roku. Z kolei w 2023 roku minimalna emerytura wyniesie 1588,44 zł brutto. Zatem wszyscy uprawnieni otrzymają trzynastą emeryturę w takiej samej wysokości, bez względu na wysokość pobieranego świadczenia.

Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Kto otrzyma?

Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć osoby pobierające m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Zdarza się, że emeryt pobiera świadczenie z ZUS i KRUS albo dostaje emeryturę wraz z rentą wypadkową.

Dodatkowe świadczenie pieniężne oprócz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych swoim świadczeniobiorcom wypłaca także KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Wojskowe Biura Emerytalne i Biuro Emerytalne Służby Więziennej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes