Sejm zagłosuje ws. poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Michał Wójcik wyjaśnia, co zrobi Solidarna Polska

Sejmowa komisja przeciwko poprawkom Senatu

W poniedziałek sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka negatywnie zaopiniowała 14 senackich poprawek przyjętych w zeszłym tygodniu przez Senat do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Za pozytywną oceną tych poprawek zagłosowało 13 posłów z komisji, 15 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wszystkie 14 poprawek było głosowanych łącznie.

Jak zagłosuje Solidarna Polska?

Portal i.pl zapytał Michała Wójcika, ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o to, jak Solidarna Polska zagłosuje w Sejmie w sprawie senackich poprawek do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. – Zagłosujemy przeciwko poprawkom Senatu – powiedział minister.

Michał Wójcik wyjaśnił, że Solidarna Polska konsekwentnie jest przeciwna tej ustawie. – Od wielu tygodni zwracaliśmy uwagę na to, jakie są niebezpieczeństwa związane z tą ustawą. Oczywiście, są różne opinie, ale my uważamy, że te regulacje mogą spowodować poważne trudności w sądownictwie – dodał.

Dopytywany, co uważa za największą trudność odpowiedział, że największym problemem jest kwestia dotycząca podważania statusu sędziów oraz możliwość naruszenia prerogatyw prezydenckich. – Myślę, że to klucz do zrozumienia całości tej ustawy. Na to zwracał uwagę także pan prezydent Andrzej Duda – wyjaśnił.

Co zakładają poprawki Senatu?

Wniesione przez Senat poprawki znacząco przekształcają nowelizację ustawy. Zakładają one zniesienie Izby Odpowiedzialność Zawodowej SN i przeniesienie do Izby Karnej SN rozpatrywania spraw dyscyplinarnych m.in. sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy i radców prawnych. Zgodnie z tymi poprawkami, do Izby Karnej trafią także sprawy immunitetowe sędziów i prokuratorów.

Ponadto na mocy senackich poprawek, orzeczenia wydane przez poprzedniczkę Izby Odpowiedzialności Zawodowej – Izbę Dyscyplinarną SN – uznano by za nieważne i pozbawione skutków prawnych, a toczące się postępowania wszczęte w tej izbie zostałyby umorzone. Poprawki przewidują też niezwłoczne przywrócenie do orzekania wszystkich sędziów zawieszonych przez Izbę Dyscyplinarną na uprzednio pełnione stanowiska.

Zgodnie z poprawkami, uprawnionymi do orzekania ws. tzw. testów bezstronności byliby wyłącznie sędziowie posiadający co najmniej siedmioletni staż pracy w SN, czyli powołani przed reformą przepisów dotyczących ukształtowania KRS. W poprawkach zaproponowano, żeby z wnioskiem o przeprowadzenie takiego testu mogli wystąpić też poszczególni sędziowie, a nie tylko składy sędziowskie.

Jaki jest cel nowelizacji ustawy o SN?

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym 13 stycznia. Według jej autorów – posłów PiS – ustawa ta ma wypełnić kluczowy „kamień milowy” dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy na KPO.

Zgodnie z nowelizacją w wersji uchwalonej w Sejmie sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie jak obecnie Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. NSA ma przejąć także m.in. kompetencje do rozstrzygania tzw. spraw immunitetowych sędziów wszystkich sądów. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, którymi też miałby częściowo zajmować się NSA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes