Waloryzacja emerytur 2023 – oto nowa tabela. To będą rekordowe kwoty – wyliczenia

Zgodnie z szacunkami zapisanymi w ustawach, waloryzacja 2023 miała wynieść 13,8 procent. Najnowsze dane mówią, że będzie ona jeszcze wyższa niż zakładał rząd i wyniesie 14,8 proc. Rząd zadeklarował jednocześnie, że w 2023 przeprowadzi waloryzację kwoto-procentową. Jaka będzie minimalna (gwarantowana) kwota podwyżki? Jak urosną emerytury?

Waloryzacja emerytur 2023 – TABELA. Takie będą podwyżki

W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami podwyżek dla przykładowych emerytur przy uwzględnieniu wskaźnika waloryzacji na poziomie 114,8 proc. Przejdź do galerii i sprawdź, o ile urośnie Twoja emerytura!

Wato wiedzieć: Wyliczenia w galerii zaczynamy od kwoty 1200 złotych, ale uwaga! Rząd zapowiedział waloryzację kwotowo-procentową, a gwarantowana kwota podwyżki wyniesie 250 złotych brutto. Jeśli waloryzacja procentowa dla Twojej emerytury jest korzystniejsza, będzie w stosunku do niej zastosowany oczywiście wariant procentowy. W praktyce osoby otrzymujące świadczenie do około 1700 zł brutto będą korzystały z waloryzacji kwotowej.

Rząd wylicza wzrost rent i emerytur w danym roku biorąc pod uwagę następujące czynniki:

  • inflację w gospodarstwach emeryckich – wzrost cen towarów, które (statystycznie najwięcej) kupują seniorzy
  • realny wzrost płac w roku poprzedzającym waloryzację.

Wysoka inflacja, wysoka waloryzacja 2023

Nie trzeba składać wniosków o waloryzację świadczenia. Każdy emeryt i rencista otrzyma z ZUS decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Dla porównania, w ubiegłym roku waloryzacja emerytur wyniosła “tylko 107 proc.”.

Za tak wysoki wskaźnik waloryzacji w 2023 roku odpowiada oczywiście bardzo wysoka inflacja, która w ubiegłym roku utrzymywała się na dwucyfrowym poziomie. W grudniu wyniosła 16,6 proc. Spore podwyżki emerytur w marcu więc chociaż w jakimś stopniu zrekompensują wyższe wydatki, które emeryci i renciści ponoszą w związku z szalejącymi cenami żywności, energii oraz rosnącymi opłatami.

Będzie “trzynastka”, będzie “czternastka”. Oto co wiemy teraz

W 2023 roku na konto emerytów wpłynie trzynasta i czternasta emerytura. Prace legislacyjne dotyczące tej drugiej dopiero zostaną przeprowadzone. Znamy jednak najważniejsze założenia.

Minimalna emerytura w Polsce od marca 2023 roku ma wynosić brutto 1588,44 zł. Takie właśnie świadczenie w ramach “trzynastki” i “czternastki” otrzymają emeryci w 2023 roku. Trzynasta emerytura zostanie wypłacona wszystkim emerytom – bez względu na wysokość otrzymywanej emerytury. Każdy emeryt dostanie dodatkową minimalną emeryturę na swoje konto. Pieniądze zostaną przelane w kwietniu 2023 roku – wraz ze zwykłą emeryturą należną za ten miesiąc.

Świadczenie miałoby zostać wypłacone na przełomie sierpnia i lipca. Według składanych przez rządzących deklaracji, czternasta emerytura będzie wypłacona na podobnych zasadach, jak w 2022 roku. Oznaczałoby to, że na pełną kwotę będą mogły liczyć osoby pobierające emeryturę do pewnej wysokości. Emeryci otrzymujący wyższe świadczenia musieliby liczyć się zatem z pomniejszeniem “czternastki” na zasadzie złotówka za złotówkę powyżej określonego pułapu. W 2022 roku wynosił on 2900 złotych brutto (osoby pobierające emeryturę do tej wysokości otrzymały całą czternastkę).

POLECAMY

[g]16928139;0[/g]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes