Osoby o tych imionach są najwredniejsze. Od nich nie usłyszysz miłego słowa. Sprawdź, kto jest na liście! 8.02.2023

Kiedyś imiona nadawano nie tylko w celu identyfikacji danej osoby. Nadawanie imienia miało funkcje magiczne, stanowiło życzenie, wróżbę na późniejsze życie. Każde imię ma znaczenie i nie zostało nadane przypadkowo.

Zobacz galerię

Imię to osobista nazwa nadawana osobie przez grupę, do której należy. Wraz z ewentualnym drugim i następnymi imionami oraz z nazwiskiem, czasem imieniem odojcowskim, a rzadziej przydomkiem, stanowi u większości ludów podstawowe określenie danej osoby.

Dawniej wierzono, że nadawanie imienia ma właściwości magiczne. Kryje się za nimi wiele przypisanych cech i predyspozycji. Zobacz listę imion, które uchodzą za najbardziej wredne.

Osoby o tych imionach są najbardziej wredne. Od nich nie usłyszysz miłego słowa. Sprawdź, kto jest na liście!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes