Przekazałeś ten dokument do ZUS-u? Jeśli nie, będziesz miał niższe świadczenia! Co musisz dostarczyć, aby mieć wyższą emeryturę?

Zobacz wideo: Tak wyglądają teraz kontrole zwolnień lekarskich. Oni są na celowniku ZUS

Liczne skargi do RPO

Obecni coraz większe grono osób ma liczne problemy z tym, aby prawidłowo udokumentować w ZUS staż pracy. Skąd to wiemy? Do biura Rzecznika Praw Obywatelskich spływają liczne skargi dotyczące właśnie tego problemu. Źródłem niedogodności są przede wszystkim prywatne firmy, które podejmują się przechowywania świadectw pracy. Obecnie zaś nie ma przepisów, które by nakładały na firmy dokładne obowiązki, te pozostają więc bezkarne.

Czekanie latami na odzyskanie dokumentów?

Szczególnie duży problem dotyczy odzyskiwania świadectw pracy z firm, które przestały już istnieć. Z zasady udowodnienie zatrudnienia przed 1999 rokiem jest możliwe przy okazaniu świadectwa pracy, jeśli zakład zatrudniał więcej niż 20 ubezpieczonych. Często ludzie czekali nawet miesiącami na to, aby otrzymać te dokumenty. Zdarzało się nawet, że trwało to latami, o czym w rozmowie z money.pl powiedział dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Unijnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Mirosław Wróblewski. Co więcej, problem ten jest ogólnopolski.

RPO próbuje działać w rządzie?

Urzędnicy Rzecznika Praw Obywatelskich starają się interweniować w rządzie, aby ten coś zmienił w tym zakresie. Od lat jednak interwencje są bezskuteczne, a brak konkretnych przepisów sprawia, że prywatne archiwa są bezkarne. Problemem jest nie tylko błędne przechowywanie dokumentów, a także składowanie ich w nieodpowiednich miejscach – np. w piwnicach, gdzie papiery łapią wilgoć, a nawet dochodzi do ich zagrzybienia. Ponadto żadne przepisy nie mówią o tym, w jakim terminie wniosek o udostępnienie dokumentów powinien być rozpatrzony. Co więcej, przepisy w ogóle nie zmuszają prywatnych archiwów do digitalizacji dokumentacji. Prawnie są opisane jedynie opłaty za wydanie duplikatu, które mogą maksymalnie wynieść 200 złotych.

Co zrobić, jeśli dokumenty zaginęły lub uległy zniszczeniu?

Jeśli nie dostarczmy wszystkich dokumentów do ZUS-u, składka będzie odprowadzana w wysokości minimalnego wynagrodzenia. Co za tym idzie, dla wielu osób oznacza to znaczące nawet obniżenie przysługującego świadczenia. Co więcej, przy braku potwierdzenia zatrudnienia nie uwzględnia się konkretnego okresu w stażu pracy. Na szczęście w takim przypadku senior starający się o emeryturę może przedstawić dokumentację szczątkową. Mowa tu o:

  • umowie o pracę;
  • zmianie stawek wynagrodzeń;
  • zeznaniach świadków – choć tu najlepiej, aby byli to dawni współpracownicy;
  • wpisie w legitymacji ubezpieczeniowej lub wpisie do “starego” dowodu osobistego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes