Waloryzacja emerytur 2023 – ostateczna tabela wyliczeń. Rekordowe podwyżki w marcu [12.02.23]

113,8 proc. – tyle według założeń miał wynieść wskaźnik waloryzacji w 2023 roku. Od jakiegoś czasu wiadomo było, że rząd go nie doszacował. W czwartek, 9 lutego ostatecznie poznaliśmy wszystkie dane makroekonomiczne potrzebne do wyliczenia wskaźnika waloryzacji. W 2023 roku wyniesie on 114,8 proc.

Waloryzacja 2023 – TABELA. O tyle urosną emerytury w marcu

Wyliczenia podwyżek przykładowych emerytur na podstawie tego wskaźnika zamieszczamy w galerii. Przejdź do niej i sprawdź, jak urośnie Twoja emerytura. Obliczenia zrobiliśmy dla kwot do 7000 złotych.

Zobacz galerię

  • Nie trzeba składać wniosków o waloryzację świadczenia. Każdy emeryt i rencista otrzyma z ZUS decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia.

Wyliczenia w galerii zaczynamy od kwoty 1200 złotych, ale uwaga! Rząd zapowiedział waloryzację kwotowo-procentową, a gwarantowana kwota podwyżki wyniesie 250 złotych brutto. Jeśli waloryzacja procentowa dla Twojej emerytury jest korzystniejsza, będzie w stosunku do niej zastosowany oczywiście wariant procentowy.

W praktyce osoby otrzymujące świadczenie do około 1700 zł brutto będą korzystały z waloryzacji kwotowej.

Waloryzacja emerytur 2023. Jak jest liczony wskaźnik?

WARTO WIEDZIEĆ: Rząd wylicza wzrost rent i emerytur w danym roku biorąc pod uwagę następujące czynniki:

  • inflację w gospodarstwach emeryckich – wzrost cen towarów, które (statystycznie najwięcej) kupują seniorzy
  • realny wzrost płac w roku poprzedzającym waloryzację.

Oczywiście za tak wysoką waloryzację (dla porównania, w ubiegłym roku waloryzacja emerytur wyniosła “tylko” 7 proc.) odpowiada bardzo wysoka inflacja, która od wielu miesięcy utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Dość wysoka waloryzacja pomoże więc emerytom podreperować nieco domowy budżet. Emeryci w 2023 roku będą mogli również liczyć na trzynastą oraz czternastą emeryturę.

Warto wiedzieć: Wysokość wybranych świadczeń od 1 marca 2023 r.:

1588,44 zł – najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna

1191,33 zł – najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

1600,70 zł – świadczenie przedemerytalne

294,39 zł – dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie, dodatek kombatancki

2157,80 zł – kwota miesięczna uprawniająca do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Emerytury w 2023 roku. Będzie wypłata “trzynastki” i “czternastki”

Wysokość minimalnej emerytury w Polsce to ważna informacja dla wszystkich emerytów – właśnie taka kwota będzie trafiać na ich konta w ramach trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Co wiemy na temat “trzynastki” i “czternastki”?

  • Trzynasta emerytura zostanie wypłacona wszystkim emerytom – bez względu na wysokość otrzymywanej emerytury. Każdy emeryt dostanie dodatkową minimalną emeryturę na swoje konto. Pieniądze zostaną przelane w kwietniu 2023 roku – wraz ze zwykłą emeryturą należną za ten miesiąc.
  • Zgodnie z pojawiającymi się deklaracjami, czternasta emerytura miałby zostać wypłacona na przełomie sierpnia i września 2023 roku. Prace legislacyjne nad 14. emeryturą w 2023 roku nie zostały jeszcze ukończone. Wiceminister Stanisław Szwed powiedział jakiś czas temu w radiowej “Jedynce”, że czternasta emerytura będzie wypłacona na podobnych zasadach, jak w 2022 roku. Oznaczałoby to, że na pełną kwotę będą mogły liczyć osoby pobierające emeryturę do pewnej wysokości. Emeryci otrzymujący wyższe świadczenia musieliby liczyć się zatem z pomniejszeniem “czternastki” na zasadzie złotówka za złotówkę powyżej określonego pułapu. W 2022 roku wynosił on 2900 złotych brutto (osoby pobierające emeryturę do tej wysokości otrzymały całą czternastkę).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes