33 dni urlopu! Nowelizacja Kodeksu Pracy przyjęta przez Sejm. Jak otrzymać dodatkowe 7 dni wolnego? Sprawdźcie! 13.02.2023

Za nowelizacją Kodeksu pracy głosowało 439 posłów, przeciw było 6, wstrzymało się 6. Nowelizacja Kodeksu pracy ma na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw dotyczących tzw. work-life balance. Chodzi o dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i o tzw. dyrektywę rodzicielską.

Regulacja dotyczy m.in. urlopów i czasu pracy, w tym urlopu rodzicielskiego. Pracownice i pracownicy będą mieli do niego indywidualne prawo. Uniezależnione zostanie prawo ojca wychowującego dziecko do urlopu rodzicielskiego – od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu.

Jakie będą warunki otrzymania dodatkowych dni urlopu? Sprawdźcie w galerii

Zobacz galerię

Ponadto wprowadzona zostanie, w ramach wymiaru urlopu rodzicielskiego, nieprzenoszalna część tego urlopu, w wymiarze do 9 tygodni, dla każdego z rodziców. Wprowadzony zostanie 70 proc. zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców.

Obecnie zasiłek macierzyński wypłacany jest w wysokości 100 proc. podstawy zasiłku za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego i 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku za pozostałą cześć tego urlopu – oznacza to, że obecnie zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego wynosi średnio 67,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Nowelizacja kodeksu pracy zakłada dodatkowe 5 dni urlopu opiekuńczego, a także dwa dni urlopu z powodu siły wyższej.

Co trzeba zrobić, aby wykorzystać 33 dni urlopu?

Nowelizacja wprowadza nowe rodzaje urlopu, ale można je wykorzystać na określonych warunkach. Nowe przepisy regulują też warunki zawierania umów na okres próbny oraz rozszerzenie zakresu informowania pracowników o stosunku pracy.

(PAP)

Autorki: Karolina Kropiwiec, Katarzyna Herbut

kkr/ kh/ mir/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes