Duda odmówił powołania sędziów. ETPC zakomunikował rządowi osiem skarg

Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował osiem skarg przeciwko Polsce złożonych przez polskich sędziów – informuje Komitet Obrony Sprawiedliwości. Rząd ma udzielić odpowiedzi do 29 marca.

Prezydent Andrzej Duda odmówił powołania 11 sędziów, którzy zostali nominowani przez poprzednią Krajową Radę Sądownictwa. Prezydent podjął taką decyzję pod koniec grudnia 2021 r. Nie zgodził się na powołanie do Izby Cywilnej i Izby Karnej Sądu Najwyższego osób rekomendowanych przez Krajową Radę Sądownictwa jeszcze w 2017 r. i na początku 2018 r.

Chodzi o sędziów Katarzynę Polańską-Farion, Piotra Kaspryszyna, Wojciecha Kocota i Aleksandra Kappesa. Prezydent odmówił też powołania sędziego Grzegorza Borkowskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Decyzją Andrzeja Dudy do sądów apelacyjnych nie trafili również sędziowie Agnieszka Łukaszuk, Grzegorz Miśkiewicz, Tomasz Wojciechowski. Odmowną decyzję o powołaniu do stołecznego Sądu Okręgowego otrzymali ponadto sędziowie Krzysztof Ptasiewicz i Piotr Raczkowski. Na orzekanie w Wojskowym Sądzie Okręgowym w Warszawie zgody prezydenta nie uzyskał Wojciech Buchajczyk.

Odmowę powołania sędziów i podjęcia takiej, a nie innej decyzji Paweł Szrot, szef Gabinetu Prezydenta, tłumaczył tak:

– To prerogatywa prezydenta, wielokrotnie weryfikowana orzecznictwem sądów. I dodał: – Nie ma takiego zwyczaju, żeby podawać przyczynę i przesłanki takiej decyzji.

Czytaj więcej

Sędziowie dostali nominację od KRS, ale prezydent Duda im odmówił

Sędziowie i profesorowie prawa, z wyjątkiem sędziego Grzegorza Miśkiewicza, złożyli skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (połączone sprawy 35890/22 Kaspryszyn przeciwko Polsce) powołując się na:

Jak podaje Komitet Obrony Sprawiedliwości, ETPCZ zdecydował, że na postawie artykułu 41 Regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skarżący będą traktowani priorytetowo. Oznacza to, że Trybunał przyznał tym skargom pierwszeństwo, uznając je za szczególnie istotne ze względu na swój systemowy charakter.

W Trybunale jest już ponad 100 spraw, które dotyczą niezawisłości sędziowskiej i działania systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce – podkreśla w komunikacie KOS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes