Pensja minimalna 2023 netto. Tyle dostaniesz po drugiej podwyżce, pracodawca nie ma wyjścia [13.02.2023 r.]

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2022 r. wyniosło 6965,84 zł brutto. Inflacja w grudniu 2022 roku wyniosła 16,6 proc. Przez cały 2022 utrzymywała się ona na bardzo wysokim poziomie. W związku z tym rząd był zobowiązany w rozporządzeniu zaplanować dwukrotną “waloryzację” płacy minimalnej w 2023 roku.

Pierwsza podwyżka jest już za nami – została przeprowadzona w styczniu 2023 roku, a płaca minimalna wzrosła z 3010 złotych brutto do 3490 zł.

Płaca minimalna 2023 – podwójna podwyżka

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105 proc. – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.

  • Zgodnie z opublikowanym już rozporządzeniem, od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrosła do 3490 zł brutto, a od 1 lipca wzrośnie do 3600 zł brutto. W lipcu 2023 płaca minimalna będzie o 590 zł wyższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę w bieżącym roku.
  • Jednocześnie minimalna stawka godzinowa w 2023 r. wzrosła do 22,80 zł od 1 stycznia, a od 1 lipca będzie wynosić 23,50 zł. Stawka w lipcu będzie o 3,80 zł wyższa od tej z 2022 r.

Płaca minimalna netto 2023. Tyle dostaniesz

  • Minimalna płaca od stycznia 2023 roku netto wyniesie około 2710 złotych.
  • Od lipca 2023 pensja minimalna netto wyniesie już około 2785 złotych.

Jak informuje minister Marlena Maląg, od stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie stanowić 50,3 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2023 r., a od lipca 2023 r. – 51,9 proc. Od lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie jest wyższe o 19,6 proc. w stosunku do najniższej płacy, która obowiązywała w 2022 r. Z kolei w porównaniu do 2015 r. płaca minimalna wzrośnie o 105,7 proc. W 2015 r. wynosiła ona bowiem 1750 zł.

Warto wiedzieć: W świetle obowiązującego prawa, do wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się: dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej, odprawy rentowej.

Według wcześniejszych założeń podwyżka płacy miała być mniejsza

Przesłana w czerwcu 2022 (przez Radę Ministrów do Rady Dialogu Społecznego) propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2023 mówiła, że od stycznia minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3383 zł brutto a od lipca 2023 roku – 3450 zł brutto. Strony pracodawców i związkowców nie porozumiały się w kwestii wysokości podwyżki – w takim przypadku decyzję w drodze rozporządzenia podejmuje rząd. W projekcie wpisano powyższe kwoty, ale ostatecznie zdecydowano, że wzrost płacy minimalnej w 2023 roku będzie wyższy.

Duże podwyżki dla emerytów

Zgodnie z najnowszymi danymi podanymi przez Główny Urząd Statystyczny, będzie wyższa niż zakładał rząd i według szacunków wyniesie co najmniej 14,8 proc. (rząd w swoich założeniach prognozował wcześniej, że będzie to 13,8 proc.). To dobra wiadomość dla emerytów, bo ich świadczenia urosną jeszcze bardziej. W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami podwyżek dla przykładowych emerytur przy uwzględnieniu wskaźnika waloryzacji na poziomie 114,8 proc. Przejdź do galerii i sprawdź, o ile urosną emerytury.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes