Polska gospodarka w głębokiej recesji. GUS opublikował najnowsze dane

Aktywność w polskiej gospodarce zmalała w IV kwartale ub.r. o 2,4 proc. w stosunku do poprzednich trzech miesięcy. Nie licząc II kwartału pandemicznego 2020 r., to najgorszy wynik co najmniej od początku stulecia.

Jak oszacował wstępnie GUS, PKB Polski, główna miara aktywności w gospodarce, po oczyszczeniu z czynników sezonowych wzrosła w IV kwartale 2022 r. o zaledwie 0,3 proc. rok do roku, najmniej od I kwartału 2021 r. W stosunku do III kwartału tak liczony PKB zmalał o 2,4 proc.

Czytaj więcej

Prognoza gospodarcza KE: polska gospodarka poniżej średniej unijnej

PKB nieoczyszczony z wpływu czynników sezonowych, na którym zwykle koncentruje się w Polsce uwaga opinii publicznej, zwiększył się o 2 proc. rok do roku po 3,6 proc. w III kwartale. Ekonomiści, dysponując już wynikami gospodarki w całym 2022 r., spodziewali się przeciętnie wyniku na poziomie 2,2 proc. rok do roku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes