Polski rząd przeciwko Trybunałowi Praw Człowieka. “Nie wykonamy poleceń”

Polski rząd nie wykona środków tymczasowych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz), polegających na przywróceniu sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie do orzekania w Wydziale Karnym. Jak tłumaczy strona polska, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2022 roku stanowi wyższość prawa polskiego nad innymi, międzynarodowymi zapisami prawnymi, stąd wykonanie poleceń ETPCz oznaczałoby złamanie polskiego porządku prawnego.

Rząd RP powołał się na oświadczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie i na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z marca 2022 roku. Oba mają, zdaniem rządu, stwierdzać brak podstaw faktycznych i prawnych, by Trybunał Europejski miał uprawnienia do interwencji w sprawach dotyczących polskiego sądownictwa.

Europejski Trybunał Praw Człowieka: Rząd RP odmówił wykonania poleceń

Zobacz również:

Państwo wysokiego ryzyka. Orzeczenie TK może kosztować Polskę miliardy

Europejski Trybunał Praw Człowieka omówił sprawy sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie: Ewy Leszczyńskiej-Furtak, Ewy Gregajtys oraz Marzanny Piekarskiej-Drążek. Trybunał wskazał, że wszystkie trzy są “doświadczonymi specjalistkami w dziedzinie prawa karnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, mimo to – wbrew własnej woli – przeniesiono je z Wydziału Karnego do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych”.

Przedstawiając argumentację skarżących sędziów ETPCz stwierdza, że “przeniesienia te – które doprowadziły do powszechnych protestów w środowisku sędziowskim – były odwetem za stosowanie przez nie orzecznictwa Trybunału Europejskiego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ich wyrokach oraz za konsekwentną odmowę orzekania w składach złożonych z sędziów powołanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa”.

Rząd powołał się na oświadczenie prezesa SA i wyrok TK

Zobacz również:

Komisja Europejska kontra Polska. 167 zastrzeżeń

ETPCz zwrócił się do rządu RP, by zawiesił skutki swoich decyzji w stosunku do trzech sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia ich skarg przez Trybunał i w rezultacie przywrócił je do orzekania w Wydziale Karnym.

Trybunał ze Starsburga podkreśla w swoim oświadczeniu, że rząd w Warszawie powołał się na stanowisko prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie Piotra Schaba z 13 grudnia 2022 roku, który stwierdził, że środek tymczasowy ETPCz nie jest wiążący, a wyrok TK z 10 marca 2022 roku orzekł wyższość polskiego prawa nad prawem innym niż Konstytucja RP, stąd wykonanie poleceń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka naruszałoby polski porządek prawny.

Od stycznia 2022 roku ETPCz rozpatruje 60 wniosków z Polski

Europejski Trybunał Praw Człowieka podkreśla, że od stycznia 2022 roku otrzymał łącznie 60 wniosków o zastosowanie środków tymczasowych w 29 sprawach dotyczących niezależności polskiego sądownictwa.

Wnioski te dotyczą m.in. uchylenia immunitetu, zawieszenia w pełnieniu funkcji sędziowskich czy przeniesienia wbrew woli na inne stanowisko. Większość z nich dotyczy kwestii wprowadzonych na mocy ustaw, które weszły w życie w 2017 i 2018 roku.

Bądź na bieżąco z najnowszymi newsami. Zobacz więcej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes