Waloryzacja emerytur 2023 – oto nowa tabela. To będą rekordowe kwoty – wyliczenia [16.02.23]

Zgodnie z szacunkami zapisanymi w ustawach, waloryzacja 2023 miała wynieść 13,8 procent. Dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny (potrzebne do wyliczenia wskaźnika waloryzacji) mówią, że będzie ona jeszcze wyższa niż zakładał rząd i wyniesie 14,8 proc. Rząd zadeklarował jednocześnie, że w 2023 przeprowadzi waloryzację kwoto-procentową. Jaka będzie minimalna (gwarantowana) kwota podwyżki? Jak urosną emerytury?

Waloryzacja emerytur 2023 – TABELA. Takie będą podwyżki

W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami podwyżek dla przykładowych emerytur przy uwzględnieniu wskaźnika waloryzacji na poziomie 114,8 proc. Przejdź do galerii i sprawdź, o ile urośnie Twoja emerytura!

Zobacz galerię

Wato wiedzieć: Wyliczenia w galerii zaczynamy od kwoty 1200 złotych, ale uwaga! Rząd zapowiedział waloryzację kwotowo-procentową, a gwarantowana kwota podwyżki wyniesie 250 złotych brutto. Jeśli waloryzacja procentowa dla Twojej emerytury jest korzystniejsza, będzie w stosunku do niej zastosowany oczywiście wariant procentowy. W praktyce osoby otrzymujące świadczenie do około 1700 zł brutto będą korzystały z waloryzacji kwotowej.

Wysokość wybranych świadczeń od 1 marca 2023 r.:

1588,44 zł – najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna

1191,33 zł – najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

1600,70 zł – świadczenie przedemerytalne

294,39 zł – dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie, dodatek kombatancki

2157,80 zł – kwota miesięczna uprawniająca do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Wysoka inflacja, wysoka waloryzacja 2023

Nie trzeba składać wniosków o waloryzację świadczenia. Każdy emeryt i rencista otrzyma z ZUS decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Dla porównania, w ubiegłym roku waloryzacja emerytur wyniosła “tylko 7 proc.”.

Za tak wysoki wskaźnik waloryzacji w 2023 roku odpowiada oczywiście bardzo wysoka inflacja, która w ubiegłym roku utrzymywała się na dwucyfrowym poziomie. W grudniu wyniosła 16,6 proc. Spore podwyżki emerytur w marcu więc chociaż w jakimś stopniu zrekompensują wyższe wydatki, które emeryci i renciści ponoszą w związku z szalejącymi cenami żywności, energii oraz rosnącymi opłatami.

Rząd wylicza wzrost rent i emerytur w danym roku biorąc pod uwagę następujące czynniki:

  • inflację w gospodarstwach emeryckich – wzrost cen towarów, które (statystycznie najwięcej) kupują seniorzy
  • realny wzrost płac w roku poprzedzającym waloryzację.

Będzie “trzynastka”, będzie “czternastka”. Oto co wiemy teraz

W 2023 roku na konto emerytów wpłynie trzynasta i czternasta emerytura. Prace legislacyjne dotyczące tej drugiej dopiero zostaną przeprowadzone. Znamy jednak najważniejsze założenia.

Minimalna emerytura w Polsce od marca 2023 roku ma wynosić brutto 1588,44 zł. Takie właśnie świadczenie w ramach “trzynastki” i “czternastki” otrzymają emeryci w 2023 roku. Trzynasta emerytura zostanie wypłacona wszystkim emerytom – bez względu na wysokość otrzymywanej emerytury. Każdy emeryt dostanie dodatkową minimalną emeryturę na swoje konto. Pieniądze zostaną przelane w kwietniu 2023 roku – wraz ze zwykłą emeryturą należną za ten miesiąc.

Świadczenie miałoby zostać wypłacone na przełomie sierpnia i lipca. Według składanych przez rządzących deklaracji, czternasta emerytura będzie wypłacona na podobnych zasadach, jak w 2022 roku. Oznaczałoby to, że na pełną kwotę będą mogły liczyć osoby pobierające emeryturę do pewnej wysokości. Emeryci otrzymujący wyższe świadczenia musieliby liczyć się zatem z pomniejszeniem “czternastki” na zasadzie złotówka za złotówkę powyżej określonego pułapu. W 2022 roku wynosił on 2900 złotych brutto (osoby pobierające emeryturę do tej wysokości otrzymały całą czternastkę).

***

Zobacz także:

Takie są osoby spod znaku zodiaku Byka. Wiemy kogo lubią, a kogo nienawidzą

To dzieje się z naszym ciałem organizmem po odstawieniu alkoholu. Zobaczcie koniecznie!

Takie będą emerytury w marcu 2023 – to już pewne. Mamy tabele wypłat brutto i netto

Emerytura rolnicza. Taki może być dodatek do emerytury dla osób, które płaciły wyższe składki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes