Waloryzacja emerytur potwierdzona – mamy wyliczenia. Tak wzrosną świadczenia. Oto nowa tabela wyliczeń [16.02.2023]

Zobacz wideo: Takie są skutki wprowadzenia programu 500 plus

Taka będzie waloryzacja emerytur i rent 2023

Waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana jest każdego roku. Rząd zatwierdził ustawę budżetową na 2023 rok, która zakłada między innymi waloryzację emerytur od 1 marca 2023 roku w wysokości 14,8 procent.

Waloryzacja, która zostanie przeprowadzona już w marcu 2023 będzie rekordowa.

Zgodnie z zapowiedziami rządu, podwyżka emerytury wyniesie co najmniej 250 złotych, ale dla większości emerytur podwyżki w związku z waloryzacją będą wyższe. Najniższa emerytura wzrośnie do 1588,44 zł.

W tym roku najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną z 1338,44 zł do 1588,44 zł. Natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy zwiększy się z 1003,83 zł do 1191,33 zł.

Waloryzacja emerytur i rent 2023 – tyle otrzymają seniorzy oraz renciści

W marcu emerytów czeka waloryzacja, która znacząco podniesie wysokość emerytur. Wpływ na to ma między innymi wysoka inflacja, która jest jednym ze wskaźników branych pod uwagę przy wyliczaniu waloryzacji emerytur i rent na dany rok. Zgodnie z wyliczeniami, waloryzacja wyniesie rekordowe 14,8 proc.

Nie trzeba składać wniosków o waloryzację. Każdy emeryt i rencista otrzyma z ZUS decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia.

Najniższa emerytura w 2023 ma wynosić:

  • 1588,44 zł brutto, czyli 1445 zł netto w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,
  • 1191,33 zł brutto czyli 1020 zł netto w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

“Rządowe minimum”, czyli podwyżka o 250 zł ma zastosowanie przy najniższych emeryturach. Waloryzacja o wskaźnik następować będzie dopiero przy emeryturach wynoszących od około 1700 zł brutto miesięcznie.

Warto wiedzieć, że od świadczeń do 2500 zł brutto nie jest pobierany podatek. W takim przypadku ZUS potrąca tylko składkę zdrowotną w wysokości 9 procent.

Waloryzacja emerytur i rent 2023. Tyle pieniędzy otrzymają seniorzy w 2023 roku

Sprawdź, ile wyniesie emerytura w 2023 roku – mamy wyliczenia po waloryzacji. Zobacz teraz w naszej galerii, o ile wrosną emerytury:

Zobacz galerię

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes