Waloryzacja emerytur i rent. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapowiada znaczące podwyżki świadczeń dla seniorów

Komu przysługuje waloryzacja emerytur w 2023?

Już od marca świadczenia emerytów i rencistów znacząco wzrosną. W tym roku waloryzacja będzie rekordowa. Mechanizm kwotowo-procentowy, jaki wypracowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, pozwoli na podwyżkę świadczeń ponad ustawowe minimum.

Obowiązkiem rządzących jest reagowanie na bieżące sprawy Polaków i my konsekwentnie to czynimy. Nie szukamy przycisku „niskie ceny”, którego Donaldowi Tukowi nie udało się znaleźć. Obecna sytuacja gospodarcza spowodowała, że tegoroczny wzrost rent i emerytur nie mógł wyglądać inaczej. Konieczne było znaczące podwyższenie świadczeń. Nie lekceważymy seniorów poprzez groszową waloryzację, co miało miejsce w czasach rządów naszych poprzedników – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Nadchodząca waloryzacja emerytur obejmie wszystkich seniorów pobierających to świadczenie.

Ile wyniesie emerytura po waloryzacji w marcu?

Minimalne emerytury i renty będą wyższe o 250 zł brutto i wyniosą 1588,44 zł brutto. To oznacza wzrost względem roku ubiegłego o 18,7 proc. W praktyce to blisko 2,8 tys. zł więcej w skali 12 miesięcy w kieszeniach emerytów pobierających minimalne świadczenia. Waloryzacja emerytur będzie więc bardzo duża.

Chcemy w ten sposób zadbać o osoby starsze, które mają najniższe świadczenia. Kwota gwarantowana podwyżki, 250 zł, obejmie także renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne – mówi Marlena Maląg.

W 2015 roku minimalna emerytura średniorocznie wynosiła 757 zł na rękę, a już od marca, wliczając waloryzację oraz dodatkowe świadczenia w postaci 13. i 14. emerytury, wyniesie 1648 zł netto. To ponad dwukrotnie więcej.

Osoby pobierające wyższe świadczenia zostaną objęte podwyżką procentową która wyniesie 14,8 proc. Z szacunków MRiPS wynika, że przeciętne emerytury wzrosną o 338 zł netto względem roku ubiegłego i wyniosą 2920 zł na rękę. W skali 12 miesięcy to korzyść 4056 zł netto, nie uwzględniając dodatkowych świadczeń.

Łącznie na waloryzację emerytur, włączając 13. i 14. świadczenie, przeznaczymy w tym roku 70,65 mld zł, a to o blisko 28 mld zł więcej niż w ub. roku. W 2015 roku, kiedy w Polsce rządziła Platforma Obywatelska, na wzrost świadczeń dla seniorów trafiło jedynie 3,55 mld zł, dwudziestokrotnie mniej niż obecnie – podkreśla Marlena Maląg.

Dodatkowe świadczenia dla emerytów i rencistów

Trzynasta i czternasta emerytura to dodatkowe świadczenia, które zasilą budżety emerytów również w tym roku. Trzynastka jest zagwarantowana ustawowo i zostanie wypłacona po raz piąty. Świadczenie, jak co roku, trafi na konta emerytów już w za miesiąc, w kwietniu. 13 emerytura podlega tegorocznej waloryzacji i wyniesie 1588,44 zł brutto.

W drugiej połowie roku emeryci otrzymają również czternastą emeryturę. Przygotowywany jest już projekt ustawy, który wprowadzi to świadczenie na stałe.

Pozostałe formy wsparcia finansowego dla osób starszych

Osoby starsze zostały objęte kompleksowym wsparciem finansowym. Tak właśnie działa rząd Zjednoczonej Prawicy – komplementarnie. Tylko skoordynowana pomoc przynosi oczekiwane efekty – mówi Marlena Maląg.

Budżety domowe seniorów wzmocniły ubiegłoroczne zmiany podatkowe. Podniesiona została kwota wolna od podatku do 30 tys. zł Dzięki temu emeryci i renciści pobierający świadczenia do 2,5 tys. zł brutto miesięcznie, nie zapłacili podatku. Dla osób, których świadczenie przekroczyło 2,5 tys. zł, korzystna była obniżka podatku dochodowego z 17 proc. do 12 proc.

Osoby starsze, po osiągnięciu prawa do emerytury, mają możliwość wyboru i mogą kontynuować aktywność zawodową, korzystając przy tym z dogodnych narzędzi finansowych, takich jak m.in. PIT-0. Rozwiązanie to funkcjonuje od ubiegłego roku i dzięki niemu pracujący seniorzy mogą liczyć na ulgę.

Od 2019 roku osoby powyżej 75 roku życia, niezdolne do samodzielnej egzystencji i pobierające zasiłek pielęgnacyjny, mogą otrzymać tzw. 500 plus dla seniora. Od 1 marca wzrośnie próg dochodowy uprawniający do tego świadczenia. Jeżeli emerytura, renta lub inny dochód nie przekraczają 1657,80 zł brutto, emeryt otrzyma świadczenie w pełnej wysokości. Jeżeli dochody będą wyższe, zostanie zastosowana zasada złotówka za złotówkę. Seniorzy nie muszą się więc obawiać, że w związku z podwyższeniem emerytury stracą prawo do tego świadczenia.

Świadczenia Mama4+ to forma wsparcia finansowego, która została wprowadzona z myślą o osobach, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie mogły podjąć pracy zarobkowej. Świadczenie przysługuje w wysokości minimalnej emerytury i od 1 marca wyniesie 1588,44 zł.

Pomoc finansowa, jaką MRiPS zapewnia seniorom, idzie w parze z aktywizacją osób starszych. W całym kraju powstają Domy i Kluby Seniora, realizowany jest także program Aktywni+. Łącznie na te programy trafi w tym roku 100 mln zł.

“10 lat temu koalicja PO-PSL wystawiła wyrok podnosząc wiek emerytalny” – Wideo

Ted

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes