Posiadasz prawo jazdy bez terminu ważności? Zobacz przepisy, aby nie ryzykować jego utraty

Prawo jazdy bez terminu ważności

Od 2013 roku prawa jazdy są wydawane z określonym terminem ważności. Jednakże są w Polsce kierowcy, którzy posiadają jeszcze prawo jazdy bezterminowe. Ale czy faktycznie taki dokument został wydany na zawsze?

Czy wymiana bezterminowych praw jazdy jest obowiązkowa?

Zgodnie z brzmieniem Ustawy o kierujących pojazdami

Osoby posiadające prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. obowiązane są dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem prawa jazdy określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1.

Konieczność wymiany bezterminowych praw jazdy dotyczy zatem wszystkich osób, które uzyskały te uprawnienia przed wprowadzeniem nowych przepisów. Ustawodawca ustalił określone terminy, w których wymiana dokumentów jest obowiązkowa.

Do kiedy trzeba wymienić bezterminowe prawko?

Wymiana musi nastąpić w latach 2028-2033. Wymiany takiego dokumentu dokonuje się w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zameldowania kierowcy.

Jak czytamy w ust. 4 Ustawy o kierujących pojazdami:

Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy.

Co się stanie, gdy nie wymienisz bezterminowego prawa jazdy

Brak wymiany “bezterminowego” prawa jazdy w terminach określonych powyżej, skutkuje utratą ważności tego dokumentu. Jak czytamy w ust. 6 ww. Ustawy:

Podlegające wymianie prawa jazdy […] zachowują ważność w okresie, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż do terminów wymiany ustalonych zgodnie z przepisami ust. 4, pod rygorem utraty ważności dokumentu.

Co trzeba zrobić, żeby wymienić bezterminowe prawo jazdy?

Aby wymienić bezterminowy dokument prawa jazdy, należy wykonać kilka prostych kroków. Jakich?

Sprawdzamy w galerii!

Zobacz galerię

Poznaj ciekawe grupy lokalne na Facebooku:

  • Bieżące wypadki i utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem
  • Gdzie dobrze zjeść w Toruniu i okolicach?
  • Toruń Retro
  • Sport w Toruniu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes